2016-06-30

Sport? Párbaj?

Az orosz honlap szerint a képen két párbajkard látható. Sajnos, a fénykép nem mutatja a pengék hegyét, így csak a leírás alapján állítható, hogy a kardokat tényleg párbajozásra használták.

Egy német (bal oldali) és egy olasz párbajkard

Német párbajkard a XIX. század harmadik negyedéből

Enyhén ívelt penge, egyetlen pengevájattal, egyélű. A harci hegye fokéles. A penge felső része növényi mintákkal díszített. A pengetükör bal oldalán csiszárbélyeg: "WEYERSBERG & STAMM SOLINGEN". A markolat alsó részén markolatgyűrű található. A markolatgerinc recézett, a felső részen keresztirányban. A kosár pereme vissza van hajlítva. A kard 1939-ben került a múzeumba egy katonai csapattesttől.

Adatok:
Teljes hossz: ................... 1012 mm
Penge: ............................ 846 mm
Penge szélessége: ........... 16 mm
Tömeg: ........................... 700 g

Olasz párbajkard a XIX. század második feléből

Enyhén ívelt penge, egyetlen pengevájattal, egyélű. A harci hegye fokéles. A penge felső része növényi mintákkal díszített. A penge jobb oldalán "SEIL CUOR TI MANCA" felirat, a bal oldalán pedig "NON TI FIDAR DI МЕ" felirat látható. [2]

A pengetükör jobb oldalán csiszárbélyeg: SFG, a bal oldalán "К ASANIELU PARISE" szöveg olvasható. Recézett fa fogantyú, acél kosár. A kosár pereme vissza van hajlítva. A kard 1935-ben került a múzeumba.

Adatok:
Teljes hossz: ................... 1028 mm
Penge: ............................ 857 mm
Penge szélessége: ........... 19 mm
Tömeg: ........................... 630 g
_________________________________________
1. Készülnek a honlap eladására. Kétséges annak megmaradása.

2. Ha hiányzik a szíved, akkor ne bízd magad rám. (Ha nem vagy elég bátor, akkor ne bízd magad rám.)

2016-06-28

HEMAtóma

A HEMA Alliance FB oldalán találtam.

A srácok műanyag kardokkal végeztek páros gyakorlatokat, fejvédben. Ennek ellenére egy kitörés közben sikerült összehozni egy szép véraláfutást az edzőtárs nyakán. Szóval, csak óvatosan és kellő körültekintéssel érdemes gyakorolni, meg normális edzőtársakkal!
 

Michael Cheng:
"A follow up post on the importance of wearing a gorget during free sparring. Today I was leading some lunge drills for military saber. We were using Rawlings synthetics. A friend of mine accidentally slipped forward during a lunge and this happened. I was wearing a fencing mask but nothing else as we were just doing drills."

"I got lucky in that we weren't using steel, too poor. That one time being a poor college student is a plus."

Chris Wolf-Willoughby:
"That's not too bad. It could have been a lot worse, assuming your esophagus didn't collapse, but its not a great spot to get hit. Ever."

2016-06-24

Kozák vívás

A Grundvívás könyv egyik fejezetéből (18. edzés, Elmélet: Versenyszabályok (3. rész)) szeretnék idézni:

Kozák vívás
   A doni kozákok vívásának modern szabályait fogjuk megismerni. A Don folyó melletti kozákság legismertebb fegyvere volt a saska: egy ívelt, keresztvas és markolatkengyel nélküli kard. Az ottani fegyverforgatók már a XIX. sz. 20-30-as éveitől kezdve tartottak sermicii nevű vetélkedések, ahol a résztvevők kardvívásban, különböző célpontok (vessző, agyagkúpok) éles karddal történő vágásában, pikavívásban és birkózásban mérték össze erejüket. A Sermicii Szövetség a XXI. sz. elején kezdte újra megrendezni ezeket a hagyományőrző és -teremtő versenyeket.
   A szabályok rövid összefoglalása:
  „Védőfelszerelés: orosz katonai kézitusa sisak,[1] MMA kesztyű, ökölvívó bandázs, polifoamos gyakorlókard.[2] Küzdőtér: egy 12-20 m négyzet, körülötte 1,5 m biztonsági sáv.
   Tilos az ágyék, tarkó támadása. Ha a versenyzőt szabályos módon eltalálták, akkor felkiált: "Találat!", hátralép, átveszi a gyakorlót a bal kezébe és felemeli a jobb kezét <a videókon gyakran csak a fegyvertelen kezét emeli fel az eltalált versenyző>. Ha a mérkőzés közben érintkezne az ellenfelek törzse vagy a könyök és váll közötti rész, akkor a bíró megállítja a küzdelmet. A vívó szabadon dönt, hogy vívás közben melyik kezében van a kard, menet közben is lehet váltani. Ha az egyik versenyző 2 m-re megközelítené a küzdőtér szélét, akkor a vezetőbíró hangosan figyelmezteti: "Határ!". Ha a figyelmeztetés ellenére mindkét lábával átlépne, egy pontot kap az ellenfele. Ha a küzdőtér 12 m-nél rövidebb, akkor az első kilépés után, megállítják a küzdelmet, a kilépőt 1 m felállítják a pálya szélétől és innen folytatódik a küzdelem. Ha kilép, akkor az ellenfél kap 1 pontot. Minden - tiszta, pontszerző - találat után a felek a küzdőtér közepéről folytatják a mérkőzést. A vívók nem tehetnek megjegyzéseket, csak bejelentik a találatot vagy válaszolnak a bíró kérdésére. Ha egy vágás a vívó fején kezdődött, utána a törzsén (kezén) folytatódott (vagy fordítva), akkor ez két találatnak minősül: 1 fej- és 1 testtalálatnak. Minden támadást hárítani kell. Tilos a fegyver elütése, leszorítása a saját fegyveres kéz csuklója (könyöke) segítségével. A fegyvertelen kezet sem lehet a támadás elvezetéséhez használni. Csak egyértelműen a gyakorló pengéjével történt találatok számítanak. Nincs lapvágás.
   Érvényes találati felület: vívóállásban ágyékhajlattól felfele, a comb alsó része, lábszár. Nincs együttes támadás. Ez azt jelenti, ha A támad, akkor B-nek hárítani kell vagy kitérni a támadás elől. A kitérés történhet lépéssel, ugrással vagy guggolással. Visszatámadni csak a védekezés után lehet. Ha A támad és B nem védekezik, hanem szintén támad, akkor az alábbi szabályokat kell alkalmazni: a) ha senki nem talált, nincs pont; b) ha B talált, nincs pont; c) ha mindketten találtak, akkor A kapja a pontot, mivel ő indította a támadást.
   Ha A versenyző vívóállásban, vonalban tartott pengével áll és B egyszerű akcióval támad, anélkül, hogy eltávolítaná a vonalban álló kardot, és emiatt kettős találat lenne, akkor A kapja pontot, mivel a vonalban tartott pengét először el kell távolítani az útból és csak utána lehet folytatni a támadást. Ha kettős találatnál mindkét versenyző keze ki van nyújtva, akkor mindketten pontot kapnak, mert B úgy támadott, hogy nem vette figyelembe a vonalban lévő, érvényes találati felületét fenyegető pengét, A pedig nem védekezett. Ha 5 perc elteltével nincs találat, 2 perc szünet, ha a 3 perc hosszabbítás során sincs találat, akkor döntetlen, 1-1 pont.
   A vívónak tilos: a) bármilyen módon - támadásra, védekezésre - használni a fegyvertelen kezét, nincs ráfogás se a fegyverre, se az ellenfél kezére; b) pajzsként használni a fegyvertelen kezét; c) dobni a fegyvért, ehhez meglazítani a fegyverfogást, függetlenül attól, hogy a kard teljesen kirepül a kézből vagy a csuklószíjon marad; d) lökni, feldönteni stb. az ellenfelet, a szabályok által nem rögzített módon támadni, vagy olyan módon, aminek nincs köze a vívás művészetéhez; e) rálépni a pengére, illetve rögzíteni azt, amikor az valamilyen okból megérinti a talajt; f) a törzs és a fegyvertelen kéz között rögzíteni az ellenfél fegyverét; g) beszéddel vagy bármilyen kiáltással zavarni a küzdelmet.
   Vitatható eredmény esetén megismétlik a küzdelmet. Tilos durva szúrásokkal vagy vágásokkal támadni az ellenfelet. A mérkőzés 5 pontig folyik, annak teljes időtartama 5 perc (a bírói tanács döntése alapján akár 1,5-3 perc is lehet). Csak a tiszta találat érvényes, mely a penge felső negyedével érkezett az érvényes találati felületre. Vágni vízszintesen, átlósan vagy fentről lefelé lehet. Kistávolságról tilos egészen rövid, lökés jellegű szúrást végezni. Korcsoportok: 10-13 év; 14-17 év; 18-20 év; 21-40 év (hadköteles kozákok); 41+ év (öreg kozákok).” (Sermicii Szövetség)
_____________________________
1. Kb. ökölvívó fejvédő, amire fel szerelve egy erős, arcot védő, nem túl sűrű rács.

2. A gyakorlókard teljes hossza 800 mm, a markolata 100 mm, a penge átmérője 40-60 mm és nincs keresztvasa; a magja 1 colos műanyacsőből készül, rá kerül a polifoam réteg, utána vékony bőrborítás vagy szigetelőszalag réteg; a markolatvég a kozák kardra jellemző módon hajlik a penge irányába. Képek a kozák gyakorlókardról: Modern kozákok (1.) | Modern kozákok (2.) |

2016-06-19

Spanyolok vs törökök

Természetesen nem a D-csoport spanyol-török meccsére (3:0) kell gondolni, bármennyire is erre koncentrál mostanában a magyar férfitársadalom jelentős része. Hanem pl. arra, miket írt 1600-ban Luis Pacheco de Narváez (1570–1640) ibériai vívómester a spanyol rapier használatáról a török szablyával szemben. Eddig nem sikerült megtalálni a teljes spanyol szöveg rendes átiratát vagy angol fordítását (csupán a III. fejezet - 88-133. o. - fordítását készítette el Tim Rivera 2013-ban).

A könyv címe: Libro de las grandezas de la espada: en que se declaran muchos secretos del...


A gonosz El Turco (egy török vitéz) [1]

A számunkra érdekes rész a könyv 233. oldalán kezdődik, és több oldalon keresztül foglalkozik a témával (a fejezetben még több kép is van).

"Tratado Particular,
en que se manifesta como se afirman los Turcos: y se avisa como se defender a el que traxere espada, de un Turcoi su alfange. Es punto muy importante y curioso
.

[Az oldalon egy széljegyzet is található]
Contra el alfange, arma ordinaria del Turco, no vale las tretas de la vulgar destreza.

El intento que particularmente hemos llevado en este primer libro, ha sido, aui faros de sola la espada y sus proposiciones, contra otra espada sola; y queriendo concluir con lo universal, me parecio hazer este tratadillo de no poca importancia; y esto movido de una justa consideracion, de ver que nuestros antiguos y mortales enemigos los Moros y Turcos por momentos vienen con nostros a las manos; y es caso que me ha puesto admiration que con fer esto cierto y hallarse en este peligro muchas veces (vezes); ni ha auido dicipulo que pida, ni maestro que ensene el remedio que se podra contra los tales.

Pero no ai que culpar, porque como contra el alfange no aprovechan las ganacis, ni posturas altas, ni las tretas del tentar por defuera, ni por de dentro, por que su postura es desigual
..."

Nyersfordítás:
"Particular Treaty,
that is manifested as the Turks assert: and defend warns as that traxere sword, a Turcoi his cutlass. It is very important and interesting point.

Széljegyzet:
Against cutlass, ordinary weapon Turkish, not worth the trickery of the vulgar skill.

The attempt to have particularly taken in this first book, has been one AUI headlights sword and his proposals, against another sword alone; and I wanted to conclude with the universal, I found this little treatise hazer not inconsiderable importance;

and it moved a fair consideration, to see our old and mortal enemies the Moors and Turks at times they come with us to the hands; and is case that has put me fer admiration with this certain and be in this danger many times (vezes), nor to ask auido dicipulo, no teacher to teach the remedy may be against such.

But no ai to blame, because as against cutlass not take advantage of ganacis or high positions, nor tempted by the wiles of defuera, nor inside that its position is unequal..."

Annyit sikerült kihámozni, hogy a szerző szerint a török szablyával szemben nem működnek a destreza vulgar (las tretas de la vulgar destreza) vívóakciói, amit talán nevezhetnénk ottani utcai vívásnak. Most jönne a következő lépes: annak kiderítése, hogy vajon mi működik a szablya ellen? No, ehhez kellene némi spanyol nyelvtudás vagy egy ismerős...
____________________

1. El Turco, como se afirma, y como se le ha de herir. The Turk, as stated, and as he has hurt.    Amennyire tudtam, megpróbáltam elolvasni a spanyol szöveget, ami tele van trükkös rövidítésekkel... A spanyol szöveg után következik a Google által készített nyersfordítás.

2. Rövidítések - a szokásos kora újkori: f=s, v=u, aztán helyi specialitások: co~ = con, q~ = que, z=c, y=i.

2016-06-16

Szkíták dolgai

Nem is gondoltam volna, hogy szkíta rövidkarddal kapcsolatban ennyi apró érdekesség fog kiderülni. Először is azt érdemes megnézni, hogy milyen volt egy ilyen rövidkard avagy akinakész pengéje:


Egy szép rövidkard Susleni határából (Moldávia) (Nagy kép)

A fegyver teljes hossza 51 cm, a penge rombusz keresztmetszetű és merevítő gerinccel rendelkezik a penge kb. 2/3-án. A penge hossza 38 cm, a markolat pedig 8 cm-es. Egyszóval ezek a Kelermesz-típusú akinakészek valahol a rövidebb kardok és a hosszabb tőrök határán helyezkednek el. [1]

A Kárpát-medencében is előkerültek szkíta fegyverek, ilyen pl. a penci kard. „A vaskor (ie. VI. sz.) idején Penc területén is megtelepszenek a szkíták. (...) A Felsőpenci utca helyén és a Bok-hegy oldalában telepük, valahol a közelben pedig temetőjük volt. Pencről származik az egyik legkiemelkedőbb leletük egy szkíta kard. Patay Pál régész találta meg az 1958-ban végzett ásatása során. A penci múzeumban most ennek másolata látható. A jellegzetesen szkíta fegyverformák közé tartoznak a rövid vastőrök, kardok. Közöttük olyan darabok is vannak, amelyek agancsból faragott, vagy bronzból öntött markolatának végét szkíta állatstílusban ragadozó madár-, illetve sasfejalakúra alakították.” (Szkíta kard - a hónap műtárgya (2013))

A penci kard | A kard markolata

A középkori latinban eléggé átalakult az akinakész szó használata, egy idő után már ívelt, keleti kardokra is használták ezt a kifejezést. „Ancient texts say very little about the acinaces, other than that it was a type of "Persian sword." Because of this, authors writing in Latin throughout history tended to equate the word with whatever type of weapon the contemporary Persians were using. Thus, it is frequently used in medieval Latin texts to mean scimitar or the like, a meaning it still retains in scientific Latin. Paulus Hector Mair even goes so far as to translate dussack as acinaces, because it is curved like a scimitar, and likewise in the works of Jesuit authors describing Japan, acinaces is used for katana.” (wiki)

A fenti idézetből látható, hogy Paulus Hector Mair (1517 – 1579) is említi: „Sica vel Acinaces, quo multum spartani usi sunt, magnosque honores inde consequuti, quadraginta quattuor habitus continet elegantissime descriptos et...” (Google nyersfordítás: „Sica or Acinaces, where a lot of the Spartans were used, obtained from the great honors, elegantly described and contains forty-four habits...”)

___________________
1. "Akinakai of Kelermes Type: New Discoveries in Central and Northern Bessarabia" című tanulmányban a szerző a Moldovai Köztársaság területén napvilágra került ún. Kelermesz-típusú akinakészeket gyűjtötte csokorba. 
(http://scythianarchaeology.blogspot.com/2014/10/kelermes-type-scythian-akinakes-from.html)

2016-06-08

Rokonok 2.

Egy korábbi, 2014-es bejegyzésben a szablya távoli rokonsága lett röviden bemutatva. Most a közvetlen rokonok kerülnek sorra.

A sorozatban balról jobbra látható egy Kárpát-medencei magyar, egy szaltovói alán, egy kaukázusi alán és egy Magna Hungária-beli (lelőhely: Bolsije Tigani) magyar sírból származó fegyver.

A két alán szablya amúgy jobban hasonlít a keleti magyar, mint a Kárpát-medencei példányra. A szaltovói alán szablya markolatán az ujjakat elválasztó tüskéket láthatunk. Ezeket a tüskéket idézik a kaukázusi alán szablya és a Magna Hungáriából származó szablya markolatán látható kis fémlemezkék. A szaltovói szablya markolatának végén lévő gomb a Bolsije Tiganiban talált szablya markolatgombjával rokonítható
."

A kép a Nyelv és Tudomány honlapjáról való, Zakharov-Arendt, Vinogradov, Halikova műveiből válogatták a szablyákat.


2016-06-06

Szkíta "szablya"

 Jó régen találtam meg Tóth László Zoltán 2012-es A szkíta szablya c. cikkét. [1] Már egy ideje szerettem volna reagálni a szövegben megjelenő pontatlanságra, de jó sokáig halogattam a dolgot.

A cikk elejét idézném:
"A Szkíta Világszövetség 2004-ben alakult, s egy vándorkiállítással mutatkozott be, mely Csodaszarvas címmel látható a magyar városokban. 2004. január 21-től február 23-ig Budapesten, a Magyarok Házában tekinthette meg a közönség. A csodálatos szkíta aranytárgyak fotóit jórészt Tibold László, a Szkíta Világszövetség elnöke fényképezte.

Az ő digitális fényképe alapján elemeztem azt a szablyát, amely a szentpétervári Ermitázs Múzeumban található, s a kelermeszi kurgán ásatásai kapcsán került elő. Tibold László már korábban rendelkezésemre bocsátotta a szablya fényképét, ezért doktori disszertációmhoz is fel tudtam használni annak szakrális képi mondanivalóját.

Sándor Csilla „Kard ki kard (Lázár Vilmos kardjairól)” címmel megjelent írása (24-29. old.) összevetésre késztetett. Lázár Vilmos 1849-es aradi vértanú szablyája nagyon emlékeztet a régi szkíta szablyára, s már azt is figyelemreméltónak találom, hogy 2000 év alatt mit sem változott a szablyák díszítésének stílusa. Arra gondoltam, hogy a szablyák formavilágát örökéletűre programozták be őseink.

Nézzük tehát közelebbről a kelermeszi kurgánban talált szablya képi világát. A Szkíta Világszövetség vándorkiállítása, a Magyar Demokrata c. hetilap 2004. január 15. száma és a Kr.e. 2100-2000 évből származó tábla összehasonlítása adta okát, hogy beszámoljunk a kiállításon szereplő, a kelermeszi kurgánban talált szablyán szereplő különleges ábrák lehetséges megfejtéséről.

Már a szablya tokján lévő „csodás” állatok is elgondolkodtatóak. Mert ki látott már sasfejű oroszlánlábú, bikafarkú nyilazó állatot? Vagy lófejű, párductestű, skorpiófarkút? (...)
"

Nem foglalkoznék a dísztítéssel, csupán azt említeném meg, hogy a kelemerszi szkíta lelet egy rövid kard és nem szablya.
Kelermeszi szkíta kard

"Kelermes, kurgan N1:
Steel sword, thin golden plates on hilt & scabbard. Total lenght: 61 cm, scabbard approx. 47 cm. The guard and the entrance of scabbard have a pair of men with wings in front of the symbol (tree of life) Urartu. On both sides of the scabbard 8 figures of fantastic animals (body of lion or bull), head griffons, lion, bull and wing in form toothed fish.
"

Egyszóval, egy jellegzetes szkíta akinakész, de erről majd a következő bejegyzésben. Ha valaki veszi a fáradságot és tényleg megnézi Lázár Vilmos kardjáról készült fényképeket, akkor láthatja, hogy az egy míves törökös szablya. (Ránézésre sokkal hosszabb (70+ cm) és igen ívelt pengével.) Ennyit a két kard közti hasonlóságról. A szablyák formavilágának "programozásával" kapcsolatban érdemes összehasonlítani pl. a már említett szablyát honfoglalás kori vagy hódoltság kori példányokkal, esetleg egy 1861 (1869 stb.) mintájú szablyákkal, aztán levonni a következtetéséket.