2019-07-14

Chalaupka (1875)

  It is always really exciting to find a completely new sabre fencing source which you haven't seen before and which isn't already mentioned in a big database (e.g. Schola Gladiatoria's link farm). [1]

The most interesting drawing of this book [2]

Franz Chalaupka
Leitfaden zum Unterricht im Säbel-Fechten. 
Für Truppenschulen der K.& K. Armee (1875)

The content of this German book:

I. Abteilung

II. und III.

IV. Abteilung

  Lieutenant Franz Chalaupka of the 39th Infantry Regiment was a fencing master at a cadet school in Vienna. At the moment I haven't searched for further details of his military carrier.

And finally the most important thing: link to the online version.
______________________
 1. SAGA's database has already listed this source, without providing a link to the online version of Chalaupka's fencing book.
 2. Unfortunately the only one :-((

2019-07-10

Vizy Károly

Tolna Vármegye c. lap (1907.IX.01.)

  Vizy Károly vívómester nevével viszonylag ritkán találkozik az ember. Most a Vívómúzeum FB-oldalán láttam egy 1908-as listát, ahol a párbajhelyeket sorolta fel a Rendőrségi zsebkönyv. Egy ismerős utcanév - Lónyay u. 7. - mellett vettem észre a vívómester nevét. Ezen a helyen Sztrakay Norbertnek volt a vívóterme, egészen 1905-ig. Utána Vizy oktatott itt, később pedig Halász Zsiga, majd:

1921-ben Halász Zsiga vívómester nyugdíjba vonult, megüresedett a Csillag (ma Lónyai) u. 7. szám alatti vívóterme, ekkor Gerentsér kibérelte a termet és az egyetemista vívók is ide költöztek, itt kezdte bontogatni szárnyait többek között Bay Béla is. [1] Hamarosan azonban szűk lett a korszerűtlen helyiség, nem felet meg annak a haladásnak, amelyet a fiatal BEAC vívók elértek az országos vívóéletben.” (Forrás: Vívómúzeum)
________________________________
 1. 1927-től.

2019-06-29

Magic

The first attack: fire ball vs Olympic sabre

Parry & an excellent riposte (0:1)

The most dangerous magical attack!

One of the last futile tricks... 0:15 :-)))

 These nice scenes are from an excellent promotional video of the FIE World Fencing Championships 2019 to be held in Budapest. [1] The full video entitled A Kind of Magic could be seen here. Also there is a short video about the creation of this promo (in Hungarian).
_______________________________________
 1. At the moment it has been viewed at least 111 thousand times.

2019-06-26

„Duel”

Please choose your weapon!

En garde!... (Etes vous) prêts?... Allez!!!

A little patching up ;-)

  A nice demonstration of a mock sabre duel at the OSC fencing hall in Budapest on June 22, 2019 was presented to the visitors. It was an interesting event of the Night of the Museums. All pictures are downloaded from the FB-page of the Fencing Museum of the OSC hall. (Vívómúzeum in Hungarian)
__________________________________
 1. Fencing master Árpád Németh was the senior duel second, who supervised the whole „duel”. As far as I could see Regenyei sabres were used during this demonstration (Strong saber with lace pattern guard, ~875 g).

2019-06-17

Atlantean

  By pure chance I came across a couple of photos of Arnold being trained by Kiyoshi Yamazaki [1]. The most interesting image is this one:

The Japanese teacher & Arnold

  I'm not a big fan of Conan the Barbarian (1982) film, but nevertheless it is interesting to know that in the 80s a Japanese instructor was employed to improve the fencing skills of the actors. Even more rewarding is to find out the specification of the Atlantean sword, which - according to the script - Conan found in a hidden cave, next to a skeleton.

Atlantean sword

   We are lucky that there are several manufacturers who produce this sword, and also many reviews are available on the net. So let's see the specification (Conan the Barbarian Atlantean Sword):
 • Overall length: .... 38 7/8"
 • Blade Length: ..... 28 1/8" from emergence from casting, 21.25" from end of langets [54 cm]
 • Grip length: ......... 5.35" [13.6 cm]
 • CoG: ..................... 4.5" from end of grip ....... [11.4 cm]
 • Weight: ................ 7 lbs 12 oz ........................ [3.171 + 0.339 = 3.5 kg]
   A short extract from the review at MyArmoury:
Handling Characteristics Well, what can I say about the Atlantean's handling qualities? At a weight of nearly eight pounds the sword is certainly no lightweight. In fact, the Atlantean's weight puts it far outside the parameters for a functional sword of this size. The sword does have a rather nice static balance, but once it is set into motion its weight becomes a hindrance. I was able to grasp the sword in a reverse grip and twirl it around in best Arnold fashion. I was able to maintain this for a few seconds before my shoulders began to feel the strain. In short, you'll need to have bigger guns than mine if you want to act like Big Arnold. I have no doubt that the Atlantean would be able to cut through any test medium of choice if it was sharpened. It just can't be done quickly or repeatedly. (Full review)
  Additional infos can be found on Wiki: „Samson and Huchthausen agreed the weapons were heavy and unbalanced, thus unsuitable for actual combat;[120][117] Lighter versions made of aluminum, fiberglass, and steel were struck in Madrid; these 3 lb (1.4 kg) copies were used in the fight scenes.[121][117] According to Schwarzenegger, the heavy swords were used in close-up shots.[122]

   From the above it is rather easy to conclude that a 3.5 kg two-handed sword is not particularly well suited for actual combat. The average weight for a historical longsword was between 1.1 and 1.8 kg (the average weight of 23 longswords in the Wallace Collection is 1.74 kg).

   So enjoy the film, if you like the whole story etc, but aware that the actual „Atlantean” sword is way too heavy and badly balanced when compared with historical European longswords.

   It is also fun to watch Skallagrim's video (How to Make Conan's Atlantean Sword Better?) A really good point from it: why is the Atlantean sword so (comparatively) short?


_____________________________
 1. Schola Gladiatoria's FB page.

2019-06-13

Bors 2019

  Ez csak egy gyorsbejegyzés a múlt vasárnapi Bors Kupáról, amit a Hejő Törzs Egyesület szervezett egy Miskolc melletti tanyán. Az edzésnaplóba már bekerültek a részletek, de kell még 1-2 nap, amíg ide is átvezetem a verseny során lejegyzett adatokat.  

A helyszín [1]

   Számos gyalogos és lovas versenyszámban lehetett indulni: fegyveres futás (3,2 km), szablyavívás;  csatakereszt dobás, íjászat, botbirkózás; lovasíjászat, -birkózás stb. Csak szablyavívásban indultam, összesen nyolc versenyző nevezett, két csoportban vívtunk (2 x 4 fő), innen 4 fő jutott tovább. Sikerült újrázni (2017-ben már megnyertem a szablyavívást).  Hamarosan folytatom....

A hangulat [2]

Summary:
  A short post about the Bors Cup organized by a local baranta group. I have participated only in the sabre fencing part of this competition. (Baranta is basically a modern reconstruction of old Hungarian martial skills, ranging from fencing to archery, spear throwing etc.)
_______________________________________________________
 1. Az első és az utolsó kép egy YT-videóból lett kivágva (2017-es Bors Kupa).
 2. Egészen furcsa hangulata van helynek: a távolban az avasi lakótelep (XX. sz.), nem messze robog el az IC (XXI. sz.), közben pedig a Hun-tanyán lovak, jurták, hagyományőrző ruhában vágtázó lovasok (XI-??. sz.)

2019-05-28

Utóvédharc

  Komoly fenntartásokkal olvastam Hidán Csaba egyik korai cikkében arról, hogy Kolozsváron, Szabadkán és Budapesten 1918-ig szablyavívó iskola működött, illetve „a budapestiek könyvet is kiadtak róla a század elején, mely fényképeket is tartalmaz”. [1] 

   Az egészséges szkepticizmusra több okom is volt. Az 1896-os budapesti nemzetközi vívóverseny tektonikus változásokat okozott a magyarországi vívóéletben. A klubbok egymás után szerződtették az olasz vívómestereket. Erről így írt Gerentsér: „Utána egyhangúan Santelliben állapodtak meg, aki még ez év őszén, szeptember 15-én megkezdte a Magyar Athletikai Clubban működését. A Budapesti Torna Club Frederico Giroldinit szerződtette, a Fodor-Rákosi-iskola pedig Artur Gazzerrát. Ettől kezdve évről-évre több olasz mester jött be hazánkba,  elözönlötték a vidéket is, s a sok kiváló között bizony akadt nem egy olyan is, aki pedagógiai szempontból nem állta meg a helyét, s harmad-, sőt negyedrangú mesternek bizonyult.” Később további olasz mesterek is érkeztek: Volpini, Gennari és Angelo Toricelli (1869-1944). 

  Aztán volt egy generációváltás is: a Magyarországra települő itáliai vívómesterek sikerre éhes fiatalemberek voltak, a 20-30-as éveikben jártak, komoly verseny-eredményeket tudtak felmutatni, miközben a Keresztessy-iskola vezető mesterei épp kiöregedtek. Keresztessy József 1895-ben, Sándor fia 1897-ben halt meg, 1903-tól kezdve már nem oktatott a betegeskedő Vay Lajos (1854-1908), akinek maga Keresztessy adott vívómesteri oklevelet, pont úgy, mint a fiának. Sztrakay Norbert ~63 éves korában - 1905 környékén - hagyja abba az oktatást. Szóval minden adva volt, hogy a Keresztessy-iskola teljesen eltűnjön.

  Most viszont találtam egy izgalmas adatot arra nézve, hogy a régi szablyavívó iskolák 1900 után is továbbéltek, pl. a Kolozsvári Egyetemen. A forrás címe: Beszédek, a melyek a Kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudományegyetem 1909/1910. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmával 1909. évi szeptember hó 19.-én tartattak. [2]

„37. FüggelékA Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1908/9 tanév 1. félévében teljesített testgyakorlati oktatás eredményei

 Az egyetemi torna- és vívóteremben heti 9 órán át felváltva a kezdők (3 csapatban 48 egyén); haladók heti 9 órában (2 csapatban 28 egyén); képzett vagy versenyzők heti 15 órában (1 csapatban 21 egyén) csoportjai tornázásban és vívásban működtek. [...] Összesen heti 60 órában tornázott és vívott 139 egyén. A kard-, tőr- és ökölvívásban, a katonai rendgyakorlatokban, szabad és füzér gyakorlatokban, szertornázásban és a birkózás különböző nemeiben iskolaszerű oktatás adatott és pedig a kardvívásban heti 27 órában a Keresztessy magyar V., az olasz iskolában a Radaelli-Girolamo és Masieillo D; a vitőrvivásban heti 18 órában felváltva franczia és olasz Cz. (Lyoni- és Páduai iskola); az ökölvívás pedig angol és hollandi rendszerben (Oxfordi és Leawardeni iskola) ; heti 3 órán át gyakoroltatott. A vívóteremben összesen bele számítva a tanár urak heti 6 óráját is, hetenként 54 vívó óra tartatott.”

  A függelékben találunk egy táblázatot: Táblás kimutatás a Kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem testgyakorlati óráin részt vett egyetemi hallgatók létszámáról az 1908/9. tanév 1. felében. Ebből mutatnék pár adatot.

Magyar kardvívás: ......... 94
Olasz kardvívás: ............ 29 tanítvány
Tőrvívás: ........................ 21 fő
Ökölvívás: ......................  5 fő
Birkózás: ........................ 21 fő"

  Ebből jól látszik, hogy az 1908/09. tanévben Kolozsvárott mennyivel népszerűbb volt a régi, Keresztessy-féle kardvívás, mint az olasz sportvívás. A régi vívást gyakorló egyetemisták száma több mint háromszor (3,24) meghaladta az olasz kardvívás tanuló diákok létszámát. (A többi adat csak összehasonlításként szerepel.) [3]

További adatok az évkönyvből.

„1909. februárius havában pedig vívóink a dési vívóakadémián jelentek meg s szereztek pompás vívásukkal sok hívet a művészi vívásnak. Ezen kívül tárgyalásokat folytattunk egy Marosvásárhelyen rendezendő vívóverseny és a Dési Athletikai Clubbal egy athletikai verseny rendezése tárgyában, azonban a nem elégséges érdeklődés a terveinknek útját vágta.

Vívás:
Elnök: Hoór Egon, előadó: Posta Sándor. E sportág hatalmas lendületet vett. Engedve ugyanis a közszükségnek, bármennyire is terhelte ez anyagilag Clubunkat, az idei tanévre vívómestert szerződtettünk Cenker Béla úr személyében. A hatás hamar meg is látszott, mert vívótagjaink száma meghaladta az 50-et s házi vívóversenyünkön 14 verseny vívót voltunk képes kiállítani. Vivássportunk legkiemelkedőbb eredménye 1909 márcz. 6. és 7-én az egyetem aulájában megtartott országos tör- és kardvívóversenyünk volt. A verseny a legimpozánsabb keretekben folyt le. A „Magyar Athletikai Club", „Budapesti (Budai) Torna Egylet", „Szegedi Vívó Egylet", „Szolnoki Vívó Egylet", „Nagyszebeni Vívó Egylet", „Marosvásárhelyi Vívó Kör“ tagjainak részvétele valóban országos jellegűvé tette azt. A versenyen megjelent a „Magyar Athletikai szövetség" képviseletében Halász Gyula koronaőr százados, mely tény mutatja, hogy versenyünket a Szövetség is igen fontos sporteseménynek tekintette. Az aulát teljesen megtöltő díszes közönség igazán művészi vívásban gyönyörködhetett. A verseny magas színvonalát mi sem mutatja jobban, minthogy Krencsey Géza, kardversenyünk győztese alig pár hét múlva Magyarország bajnokai viadalából is győztesen került ki. A verseny befejezése volt az országos vívó akadémia, melyen a versenyzőkön kívül mint vendégek: Gr. Teleki Domokos, Filótás Ferencz huszárkapitány és Santerini olasz vívómester urak is megtisztelték Clubunkat részvételükkel. Végül említem meg, hogy e verseny hozta meg Clubunk egyik legszebb diadalát, ugyanis Posta Sándor alelnökünk a tőrversenyből országoshírű ellenfeleivel szemben, mint győztes került ki s a kardversenyben is harmadik lett.

Eredmények:
Házi handicap kardverseny 1908. deczember 13.
1. Posta Sándor   KEAC (előny nélkül).
2. Szikes László  KEAC (3 tuss előny).
3. Kozma György   KEAC (3 tuss előny).

Pozsonyi nemzetközi vívóverseny.
4. -dik Posta Sándor KEAC

Főiskolai kardvívó bajnokság (Budapesti EAC versenyén).
2.-dik Posta Sándor KEAC

K. E. A. C. orsz. tőr- és kardvívóversenyén 1909 márczius 6. és 7.
Tőrversenyben:   első Posta Sándor KEAC
Kardversenyben:  3.-dik Posta Sándor KEAC; 5.-dik Hoór Egon KEAC; 6.-dik Szecsey István KEAC

Dési vívóakadémián 1909 február havában részvettek: Szikes László és Denk Arnold tagjaink.”
____________________
 1. A nomád harcművészetek Kistarcsán. Teljes szöveg, elemzés.
 2. Évkönyv (1909)
 3. Akkoriban összesen 139 hallgatója volt az egyetemnek: 106 jogász, 11 orvos, 9 bölcsész, 5 gyógyszerész.