2016-06-19

Spanyolok vs törökök

Természetesen nem a D-csoport spanyol-török meccsére (3:0) kell gondolni, bármennyire is erre koncentrál mostanában a magyar férfitársadalom jelentős része. Hanem pl. arra, miket írt 1600-ban Luis Pacheco de Narváez (1570–1640) ibériai vívómester a spanyol rapier használatáról a török szablyával szemben. Eddig nem sikerült megtalálni a teljes spanyol szöveg rendes átiratát vagy angol fordítását (csupán a III. fejezet - 88-133. o. - fordítását készítette el Tim Rivera 2013-ban).

A könyv címe: Libro de las grandezas de la espada: en que se declaran muchos secretos del...


A gonosz El Turco (egy török vitéz) [1]

A számunkra érdekes rész a könyv 233. oldalán kezdődik, és több oldalon keresztül foglalkozik a témával (a fejezetben még több kép is van).

"Tratado Particular,
en que se manifesta como se afirman los Turcos: y se avisa como se defender a el que traxere espada, de un Turcoi su alfange. Es punto muy importante y curioso
.

[Az oldalon egy széljegyzet is található]
Contra el alfange, arma ordinaria del Turco, no vale las tretas de la vulgar destreza.

El intento que particularmente hemos llevado en este primer libro, ha sido, aui faros de sola la espada y sus proposiciones, contra otra espada sola; y queriendo concluir con lo universal, me parecio hazer este tratadillo de no poca importancia; y esto movido de una justa consideracion, de ver que nuestros antiguos y mortales enemigos los Moros y Turcos por momentos vienen con nostros a las manos; y es caso que me ha puesto admiration que con fer esto cierto y hallarse en este peligro muchas veces (vezes); ni ha auido dicipulo que pida, ni maestro que ensene el remedio que se podra contra los tales.

Pero no ai que culpar, porque como contra el alfange no aprovechan las ganacis, ni posturas altas, ni las tretas del tentar por defuera, ni por de dentro, por que su postura es desigual
..."

Nyersfordítás:
"Particular Treaty,
that is manifested as the Turks assert: and defend warns as that traxere sword, a Turcoi his cutlass. It is very important and interesting point.

Széljegyzet:
Against cutlass, ordinary weapon Turkish, not worth the trickery of the vulgar skill.

The attempt to have particularly taken in this first book, has been one AUI headlights sword and his proposals, against another sword alone; and I wanted to conclude with the universal, I found this little treatise hazer not inconsiderable importance;

and it moved a fair consideration, to see our old and mortal enemies the Moors and Turks at times they come with us to the hands; and is case that has put me fer admiration with this certain and be in this danger many times (vezes), nor to ask auido dicipulo, no teacher to teach the remedy may be against such.

But no ai to blame, because as against cutlass not take advantage of ganacis or high positions, nor tempted by the wiles of defuera, nor inside that its position is unequal..."

Annyit sikerült kihámozni, hogy a szerző szerint a török szablyával szemben nem működnek a destreza vulgar (las tretas de la vulgar destreza) vívóakciói, amit talán nevezhetnénk ottani utcai vívásnak. Most jönne a következő lépes: annak kiderítése, hogy vajon mi működik a szablya ellen? No, ehhez kellene némi spanyol nyelvtudás vagy egy ismerős...
____________________

1. El Turco, como se afirma, y como se le ha de herir. The Turk, as stated, and as he has hurt.    Amennyire tudtam, megpróbáltam elolvasni a spanyol szöveget, ami tele van trükkös rövidítésekkel... A spanyol szöveg után következik a Google által készített nyersfordítás.

2. Rövidítések - a szokásos kora újkori: f=s, v=u, aztán helyi specialitások: co~ = con, q~ = que, z=c, y=i.

No comments:

Post a comment