2016-01-17

... magyar kézben 2.

További képaláírások.

A csákány-fokos ütése a sisakot, a sodrony vassapkát is átlyukasztja. (146. o.)
13. századi kun harcos lovon. (146. o.)

Magyar módon nyilazó harcos. A jobb kéz mutató- és hüvelykujja fogja a nyilat,
a többi feszíti a húrt. (147. o.)
Magyar módon nyilazó harcos. A nyílvessző a bal kéz hüvelykujján. (147. o.)

Erdélyi íjász páncélingben 17. század. (148. o.)

Kun harcos buzogánnyal, a sodronying nem véd az ütéstől. (149. o.)

A buzogány ütése ellen a bőrpáncél nemez béléssel véd. (150. o.)

A csákányos-bárd átlyukasztja a bőrpáncélt és a sodronyinget is. (151. o.)

Steppei nomád nyílhegyek. (152. o.)
Lapos nyíltegez fent, jellegzetes steppei nomád nyíltegez lent. (152. o.)

Krími tatár íj fent, 14. századi kelet-európai-kaukázusi íj lent. (153. o.)
Honfoglaló magyar íj, kisméretű szkíta íj. (153. o.)

Szkíta kard állatmotívumos keresztvassal, egy hun kard. (154. o.)
[Mindkettő egyenes, kétélű.]

13. századi kun szablya, honfoglaló szablya, késő-avar szablya
(föntről lefelé haladva). (154. o.)
[Jól látszik, hogy a kun szablya ~ olyan hosszú, mint az avar és hosszabb, mint a honfoglalás kori változat; az avar markolat teljesen követi a penge hossztengelyét, tehát a markolat és penge közti szög 0, a kun szablyánál ez csupán 2-4 fok lehet, a honfoglalás kori szablyánál ez ~6-8 fok; keresztvasak: a kun a leghosszabb, a honfoglalás kori végén gömbök, az avar vezetőtüskés.]

17. századi erdélyi szablya, karavella [*] típusú szablya, 18. századi huszár szablya
(föntről lefelé haladva). (155. o.)
[* Valószínűleg elnézte a korrektór - helyesen karabela.]

1904 M osztrák-magyar huszár szablya markolatkosárral, 18. századi huszár szablya markolatkengyellel, honfoglaló szablya (155. o.)

No comments:

Post a comment