2016-01-27

Sport és hm (2.)

Tartalom (folytatás)

V. fokozat (103)
    Szablya forgáspontjai
    Kiegészítő vágások
    Védések
    Kitérések
    Szúrások
    Puszta kéz
    Földharc
    Technika
    Állóképesség
    Koordináció
    Mentális képességek
    Kondíció
    Plusz elmélet

VI. fokozat (117)
    Alap lépések
    Védések
    Szúrások
    Földharc
    Technika
    Állóképesség
    Koordináció
    Mentális képességek
    Kondíció
    Plusz elmélet

VII. fokozat (131)
    Védések
    Puszta kéz
    Technika
    Állóképesség
    Koordináció
    Mentális képességek
    Kondíció
    Plusz elmélet

VIII. fokozat (143)
    Technika
    Állóképesség
    Koordináció
    Mentális képességek

Egyéb gyakorlatok az edzésen (152)
    Bemelegítés
    Alapozás
    Összevont feladatok
    Játékos feladatok
    Az edzés menete
    Példa edzésmenet

I. melléklet (173)
    Gyakorlati vizsgakérdések

II. melléklet (191)
    Elméleti vizsgakérdések

III. melléklet (199)
    Verseny szabályrendszer

IV. melléklet (205)
    Híres magyar vitézek és hadvezérek [2]

V. melléklet (229)
    Szablyatörténet [1]

VI. melléklet (239)
    Bajvívás és párbaj [3]

Zárszó
Felhasznált irodalom
Ábrák jegyzéke

Felhasznált irodalom

Chappon Samu: ................... A vívás művészetének elmélete (1892)
Csillag Ference: ................... Kardok történelmünkben (1971)                     [1]
Somogyi Gy., Hermann R.: Magyar hősök arcképcsarnoka (2006)            [2]
Eszes Máté: ......................... Híres bajvívások, hírhedt párbajok (1988)       [3]
Arlow Gusztáv: ................... Kardvívás (1902)
Wikipédia

No comments:

Post a comment