2017-03-24

Párbajozó hölgyek

  „Párbajt rendszerint csak férfiak szoktak vívni egymással. Nők sem mint vívófelek, sem mint segédek vagy tanúk nem szoktak szerepelni. A történelem azonban tud reá példát, hogy nők is párbajjal intézték el becsületügyüket. Knighton angol író tizennégy esetet említ, mikor főrangú hölgyek fegyverrel állottak egymással szemben. Különösen a francia nemes asszonyok párbajoztak sokat. Jeanne D'Arc, az orléans-i szűz, párbajra kényszerítette Montmorency herceget, aki az ő hadvezéri képességeit becsmérelte. És a herceg súlyosan megsebesült az orléans-i szűz pallosától. Richelieu herceg két kedvese, De Nessle márkinő és Van Polignac grófnő pisztolypárbajt vívtak a hercegért, amelyben a grófnő ellőtte a márkinő egyik fülét. Colloredo grófnő súlyosan megsebezte Livien bárót vítőrpárbajban, amiért a báró őt becsületében megsértette. D'Eon lovag, XIV. Lajos korának egyik legfélelmetesebb párbajvívója, aki 52 párbajban győztes maradt, egy főrangú hölgy volt. Ugyanebben az időben élt egy párizsi színésznő, aki 41 győzelmes párbajt vívott. Híres vítőrvívó volt Saint-Balmont márkinő, akinek Chateauvillard szerint 400 párbája volt. Ő ölte meg párbajban híres vetélytársát, Maupin táncosnőt és Chaton Gay de Muret asszonyt. Olaszországban emlegetik Rona ezredes felesége és Bellegrade márkinő párbaját, amelyben az ezredesné súlyosan megsebesült.” [Clair, 435] [2]

  A könyvhöz írt kiváló előszóban - Clair Vilmos és a párbaj - Ságvári György hadtörténész megjegyzi: „Clair maga is bevallja a kötet előszavában előszavában, hogy "könyve kétségkívül hiányos, és egyes adatait nézve téves is lesz". Azt csak sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy eme bejelentésnek igyekszik is megfelelni, mert történeteiben valóban sok a pontatlanság, néha nagyvonalú a mesélés. A leírt párbajtörténeteket abban a formában csak kritikával és a szükséges pontosításokkal fogadhatjuk történeti tényként.” [Clair, 82] Ezzel a megjegyzéssel maximálisan egyet lehet érteni, és pontosan meghatározható az egész mű vívástörténeti használhatósága.

Egy következő bejegyzésben megtörténik a különböző női „párbajhősök” alaposabb elemzése.

_______________________________________________
1. Clair = 
   Clair Vilmos: Magyar párbaj - A párbaj története • Magyar párbajok • Párbajkódex.
   Osiris Kiadó, 2002.
2.  Párbajkódex, I. A párbajról általában.

No comments:

Post a comment