2015-12-03

Kardírás

A történelmi kardvívásban alkalmazott vívóakciók lejegyzésére szolgáló rendszer
(A Grundvívás könyv 1. sz. melléklete)

Külföldi internetes fórumokon fellelhető (volt) az ilyen jegyzetelési rendszerek rövid leírása (Oxford Fencing Notation), de a magyar kardvívó szakirodalomban nem található még utalás sem a vívóakciók gyors lejegyzésére szolgáló rendszerről. Könnyen elképzelhető, hogy létezett ilyen módszer, de valamiért nem terjedt el szélesebb körben.

Miért érdemes megtanulni a kardírást? Ez a rendszer akkor lehet hasznos, amikor gyorsan szeretnénk lejegyezni, illetve a vívónaplóban rögzíteni az edzésen végzett gyakorlatokat, rövid és könnyen átlátható edzéstervet kívánunk készíteni, vagy a közös vívás kiértékelése közben jegyzetelünk. A kardírás segíti a gyakorlás közbeni jegyzetelést, amikor egy-egy sikeres vagy érdekes akció után megállunk és gyorsan leírjuk az egészet. Saját megfigyelés, hogyha a tartalomjegyzék kardírással van rögzítve, akkor gyorsabbá válik a keresés.
  
Jegyzetelésnél fontos megemlíteni a távolságot, ahonnan indult a vívóakció, ki volt a kezdeményező, az adott vívótávolság áthidalására szolgáló lábmunkát, a támadás részleteit (hova történt a támadás stb.), az ellenfél válaszreakcióit.

Lábmunka
:
l>    lépés előre
l<    lépés hátra
xl    keresztlépés [118]; xl< keresztlépés hátra
/l    féllépés;  .l kis lépés ( /l ); 'l nagy lépés
u    ugrás helyben; u> ugrás előre; u< ugrás hátra
k    kitörés [119]; k< kitörés hátra (elővágáskor)
p    szünet
d    dobbantás
f    felállás: f< hátra (alapváltozat), f> előre
fl    fless

nl    több lépés egymás után, pl. 3l> 3 lépés előre
;l    oldallépés balra (merőlegesen a vívóvonalhoz), a jegyzetelő vívó szemszögéből
l;    oldallépés jobbra
';l    oldallépés balra-előre
.;l    oldallépés balra-hátra ( ;l; sok oldalmozgás az asszó során)

Távolság:
x|    zárt távolság (H)
.|      kistávolság   (HxH),
|     középtávolság (HH),
'|     nagytávolság  (H+H)
''|    távolságon kívüli helyzet (H++H)

:    mindkét vívó pontosan a vívóvonalon áll
':    a jegyzetelő vívóhoz képest balra van az ellenfele
:'    tőle jobbra helyezkedik el

3g    terc vívóállás (normál változat, jobbkezes vívót feltételezve), g mint gard
2g    szekond vívóállás
2'g    magas szekond (régi magyar vívóállás)
g3    fordított vívóállás (balkezes vívó)

Vívóakciók:
(.)    bármilyen akció (vágás vagy szúrás)
(;.)    bármilyen akció kívül: pl. (;f) külső arcvágás
(.;)    bármilyen akció belül: pl. (f;) belső arcvágás
()    bármilyen vágás
(A)    Meyer vágásai: A, ..., H; (AB) az (A) és (B) közötti vágás
(1)    a brit Six Cuts rendszer vágásai: 1, ..., 6
(~..)    bármilyen fokvágás:  pl. (~f) fejvágás 1. kézhelyzetben végrehajtva, fentről, fokkal
'()    hosszú (): pl. '(f) fejvágás, ami a mellen vagy vállon fejeződik be
(l..)    lendített vágás: pl. (lf) prímhárítás utáni lendített riposzt fejre
°(..)    szögvágás
x()     kötött vágás
(+)    szúrás [120] 
(f)    fejvágás; (,f) külső nyakvágás, Meyer (H); (f,) belső nyakvágás (B); .(f) tempófej
(m)    mellvágás
(m/)    áthúzott mellvágás; (mF) mellvágás alulról felfelé, (F) [121]
(o)    oldalvágás (kb. vízszintesen)
(,o)    oldalvágás alulról felfelé, (oF)
(h)    hasvágás
(a)    alkarvágás: (;a) kívül, ('a) kívül-felül, (a') belül-felül, (a;) belül
(aa)    felkar
(k)    kéz(fej)
(c)    combvágás; (;c) külső combvágás; (c;) belső combvágás
(l)    lábszár
                                                                 (Folytatás következik)
_____________________________
118: Változat: /xl<  a keresztlépés hátra lábgyakorlat első fele mint védekezés pl. combvágás ellen.

119: Változatok: k; = kitörés bal lábbal normál (3g) vívóállásból; .k 'k = jellegzetes dupla kitörés barantában.

120: ('+') mellszúrás, (.+.) hasszúrás, esetleg a kvadránsok felhasználásával: ('+) az ellenfél mellének jobb oldala lett megszúrva,  (+.) az ellenfél hasának bal oldalát érte a szúrás; (f+) arcszúrás, (f+ 1k) arcszúrás 1. kézhelyzetben; x(+) kötött szúrás.

121: (mD) speciális kozákvágás, (D) 1. kézhelyzetben (a 4. irányában fordítva); (D')

No comments:

Post a comment