2015-01-25

Olasz vívás (4.)


Egy igen ritka vágás az olasz iskolából.

"A negyedik és első <fő kézhelyzet> között van a nyolcadik állás <mellékhelyzet>. A penge éle balra felfelé rézsút áll; az alulról felfelé balra rézsút vezetett traverzonénél használják az olasz vívók." [GE, 57]

"A húzott vágás neve: traverzone, melyet az olasz iskola főleg mell- és hasvágásoknál alkalmaz, vagy majdnem függőleges irányban lefelé, vagy vízszintes irányban jobbról balra, de alkalmazza rézsútosan is jobbról balra alulról fölfelé, alkalomadtán, főképpen a párbajoknál, belső arcra is." [GE, 97]

Érdekes, hogy egy nagyon rövid ismertetés kivételével [AR, 19] Arlow nem foglalkozik részletesebben a kézhelyzetek bemutatásával és leírásával, csupán az "1-ső kézállás" és "3-ik kézállás" fényképét közli [AR, 8-9], pontosabb leírás nélkül és csupán a kard fogására koncentrál. A fenti vágást sem említi a vágások felsorolásakor [AR, 19, 31].

< > = saját kiegészítés a nagyobb érthetőség kedvéért.

No comments:

Post a comment