2015-05-25

Lándzsa

Az 1848-as szabadságharc során kiegyenesített kaszákkal felvonuló népfelkelők eléggé ismertek a történelem iránt érdeklődők számára. Pl. elég csak a schwechati csatára gondolni vagy Csepel-szigeti táborban halmokban álló kaszákra. Kevésbe ismert a lándzsák alkalmazása. Néhány példa erre:

"Kiss Sándor ezredes 10-én újabb egységekkel, a 12. honvédzászlóaljjal, a Mátyás-huszárokkal, két lándzsás gyalogzászlóaljjal, s 4 század még be nem gyakorolt lovassal sietett Gál Sándor után, s egyesült seregük 17-én elfoglalta Segesvárt."

"A február 24-i jelentésben Mikó <Mihály kormánybiztos> ezeket írta: „Továbbá meg kell említenem, miszerint a székben a nép általános szelleme a legjobb. A nép lelkesült. 18 évestől 50-ig s 60-ig teljesen felkölt s szüntelen gyakorlatban van. Az adminisztráció elég rendbe jött, csak egy hiányzik: a fegyver." Ezért a szék minden kovácsa lándzsák készítésével foglalkozott."

Egyed Ákos: Bem és a székelyek
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/31-40.pdf

"Tamás András
1784. október 16-án született Csíkmadéfalván. Határőr katona, majd tiszt volt a 11. Székely huszár határőrezredben. Később első osztályú százados lett, majd címzetes őrnagyként ment nyugállományba. A forradalom kitörésekor Gál Sándor ezredes kérésére elvállalta, hogy csíkszeredai térparancsnok legyen. Ugyancsak Gál Sándor ajánlatára 1849. március 7-én Segesvárt Bem alezredesnek nevezte ki. Lándzsás csapatot szervezett, s ennek élén részt vett a sepsiszentgyörgyi csatában
."

Asztalos Lajos: Helytörténet – A két kolozsvári honvéd vértanú (2013. október 08.)

Mikó Mihály kormánybiztos levele Csány László országos teljhatalmú biztoshoz. Ismerteti a hadszervezésben elért eredményeit. Továbbra is fegyver és pénz küldését sürgeti.
Gyergyóalfalu, 1849. február 19.

"A fegyvertelenek számára lándzsákot készítettek, ebbe működik most valamennyi kovácsa e vidéknek."

"...talpon van még 2400 főből álló 12 századunk, de csak lándzsával fegyverezve, és ma holnap rendbe áll itt Gyergyóba 500 vadász, ezek minyájon vitethetnek minden percbe, mihelyt különösön fegyvert kapnának: azonba most egy ideig a vadász csapat a vidéknek a szomszéd oláh helységek elleni védésére fordítatik, s azok lefegyverzésére. Ezeken kívül organisáltam 12 immobilis nemzetőr századot, melyek a belbátorságot védik, de ha szükség és fegyver lenne, s a szélekről veszély onnan fenyeget, ezek is ellenség eleibe készek menni, ezen 12 nemzetőr század áll mintegy 3000 főből. És így ma künn és benn talpon áll Csíkszékből összesen 10300 ember, de fegyver az itthon lévőknél kevés, a nép lelkesült, de tagadhatatlan a fegyver, ágyú, és töltés hiánya, különösön midőn rossz hírt hall, láthatólag leveri."

No comments:

Post a comment