2016-02-14

1904 M

 Kimondottan tetszett, hogy Hidasi Gergely könyvében volt egy külön melléklet, amiből az érdeklődő megismerhette a szablyafajtákat, és konktétan a legismertebb magyar szablyatípusokat. Itt a blogon korábban már megjelentek egyes magyar szablyák adatai:

1798 M

A Wysocky légió pdf-je (+ egy kiállítás katalógusa):
1824 M
1827 M
1836 M (gyalogsági, kedvenc)
1837 M
1845 M

1861 M

Akkor lássunk egy másik ismert változatot: 1904 M, altiszti szablya.
Kép: http://szurony.com/uploads/photos/552.jpg [2]

Ez valószínűleg a legénységi változat.

Tömeg .................. : 1000 g
Penge szélessége .. : 32 mm
Vastagsága ........... : 8,5 mm (fok vastagsága a markolatnál; előírás); 7,5 mm (S.)
Hossza .................. : 860 mm, 800 mm (S.) [3]

 A szablyán nincs pengevájat, viszont zsinórgerinces, illetve egyes pengéken pengenyak-merevítő van. (Ilyen látható pl. a Hidán könyv egyik utolsó fényképén.)

  Egy szakszerűbb leírás:
Az osztrák—magyar közös hadsereg utolsó lovassági kardtípusa az 1904 M. lovassági szablya. Ennek pengéje kissé ívelt, anyaga nemesített acél. A csúcsa közelében, kb. utolsó negyedében kétélű, foka bordázott. A penge hossza 865 mm, szélessége 31 mm. A pengemeddő bal oldalán ,,12PD", jobb oldalán ,,3" véset olvasható. A szablya teljes mérete 1250 mm. A kosár mérsékelten ívelt hárítólapja alul a kosárhüvely számára négyszög alakban kivágott. hárítólapon hátul a kardbojt felerősítésére két egymással párhuzamos kivágást találunk. Mellső része egyenletesen keskenyedve a kosár kengyelét képezi. A kosáron 27 db kör alakú lyukat vágtak. A markolatkupak a fogantyú hátsó részét fedi be és azt a pengenyakkal köti össze. Ezt az összekötést még szilárdabbá teszi a mindkét oldalából előrenyúló, a fogantyúra simuló, legömbölyített végű és a markolatszegecs számára átfúrt 1-1 markolatlapka. A gőzölt bükkfa markolatot feketére festett halbőr borítja.” [4]
_____________________________________________________
  1. Hogy kényelmesebb legyen a keresés, készítettem egy "kardadatok" címkét. Ha ezzel van jelölve egy bejegyzés, akkor abban adatokat talál az olvasó, jellemzően a szablyák - néha egyéb kardok - méreteit, tömegét, esetleg súlypontját stb.
  2.  Sajnos a honlap már egy ideje nem elérhető (2020). Egy másik elmentett képpel pótoltam.
  3. S. = S. kardja; adatok egy blogról.
  4. Lugosi József: A kardfélék Magyarországon a szabványosítás kezdetétől napjainkig. 1987.

No comments:

Post a comment